Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via privacy@nominow.com.nl of +31 (0)20 3122016.

Wij zijn wij?

Nominow B.V. (“Nominow”) is onderdeel van The Valley Group B.V. Nominow is een softwarebedrijf dat een gelijknamig  customer data platform ontwikkeld en als SAAS product in de markt zet. Met het Nominow customer platform kunnen bedrijven een centrale database met klantprofielen realiseren en deze operationeel inzetten voor primair marketing doeleinden.

Wij zijn gevestigd aan de Johann Siegerstraat 10, 1096 BH te Amsterdam en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70507554.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website en cookie ID (Over cookies lees je meer in ons Cookie Statement).

Ook verwerken wij persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van je cv voor een sollicitatie. De medewerkers van Nominow die exclusief toegang hebben tot deze persoonsgegevens op een extra beveiligd deel van onze server zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken;
 • Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is;

Via jouw surfgedrag op onze website doen we onderzoek om beter inzicht te krijg in onze klanten. Dit doen we alleen met jouw toestemming (Zie hiervoor ons Cookie Statement).

Welke rechten heb jij?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@nominow.com of 020-4515151.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben, verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. We zullen die verwerking dan zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als je toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de toezichthouder: Als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Grondslagen van de verwerking

Wij verwerken de meeste gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en om je op de hoogte te houden van nieuws, informatie en events die voor jou interessant kunnen zijn. Verder verwerken we bepaalde gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes. Lees hiervoor ons Cookie Statement.

 

Beveiliging

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptie.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de browser.
 • Alle medewerkers van Nominow die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van tools, waaruit wij gedrag en feedback gegevens kunnen analyseren. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Nominow.

Links

Op de website van Nominow is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Nominow is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Wijzigingen

Wij kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen in ons privacy beleid. Het is daarom verstandig geregeld dit Privacy Statement door te nemen voor het meest actuele privacy beleid van Nominow.

versie 2.0

Mei 2022

Demo aanvragen

Neem contact op en ontdek zelf alle mogelijkheden